Lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamisest esitab lapsevanem direktorile avalduse vabas vormis kohapeal lasteaias või e-meili teel digitaalallkirjastatud Turn on Javascript!