TALLINNA KIVIMURRU LASTEAIA

TERVISE TEGEVUSKAVA

2017 - 2019

 

 

ÜLDANDMED

Lastepäevakodu nr. 66 avati 28. augustil 1959. aastal. 1999. aasta novembrist alates kannab meie asutus nime Tallinna Kivimurru Lasteaed.

Aadress: Majaka 32

Tallinn, 11412

Registrikood: 75017047

Telefon/faks: 6 381 598

E-post: Turn on Javascript!

 

Tallinna Kivimurru Lasteaed on neljarühmaline munitsipaallasteasutus, mis asub Tallinnas, Lasnamäe Linnaosas, Majaka tänaval 32. Registreerimisnumber 75017047. Lasteaed omab Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba nr 4807HTM, 03.09.2007.a..

Õppe- ja kasvatustöö toimub vene keeles. Lasteaed on avatud tööpäevadel 06.30-18.30. Töötavad 4 rühma: 1 sõime-, 1 liit ja 2 aiarühma. Lasteaia koosseisus on 19 töötajat, lasteaias käib 92 last.

Tallinna Kivimurru Lasteaed on üks vanimaid Tallinnas Lasnamäe linnaosas tegutsevaid lasteaedu. Lasteaia asukohta võib pidada küllaltki soodsaks: ta paikneb elamurajooni sees, kesklinnaga ühendavad transpordimarsruudid, lähedal on Kadrioru ja Pae park.

 

ÜLEVAADE

Tänapäeval tähtsal kohal on mitmekülgsus, arenemisvõime, loovus. Pidevalt esitatakse uusi nõudeid ja väljakutseid kasvava põlvkonna kasvatamiseks. Seoses sellega on vaja individuaalne lähenemine ning mitmekülgne lapse arendamine.

Tänapäeva lasteasutus vastutab tervisliku eluviisi propageerimise eest nii laste kui ka nende vanemate seas. Tallinna Kivimurru Lasteaed avatud värsketele ideedele, oleme suunatud sellele mida väärtustatakse seltskonnas.

Koolieelne iga on tähtis periood individuaalse tervisekäitumise kujundamiseks. Lasteaias harjutame tervisekäitumust mängulises vormis, korraldame üritused ja organiseerime väljasõidud. See aitab seletada tervise mõiste, selle tähenduse, moodustada lastel ja peredel terviseelustiili.

Lasteaia personal on igapäevatöös palju seotud terviseedendusega. Me vastame ja muretseme laste hea tervise ja arengu eest. Me loome oma lasteaias füüsilise- ja psühhosotsiaalse keskkonna, kus lastel on hea olla.

 

TERVISEDENDUSE EESMÄRK

Terve ja aktiivne laps, kes on nii füüsiliselt ja psühholoogiliselt valmis kooliõppeks.

 • Lapsel on selge ettekujutus tervislikust eluviisist.
 • Laps teab ning rakendab ellu tervisliku eluviisi võtteid.
 • Laste vanemad on aktiivselt kaasatud terviseedendusalasesse töösse.
 • Lasteaias toetatakse personali emotsionaalset ja psühholoogilist tervist.

 

TERVISEDENDUSE MISSIOON

Meie missiooniks on füüsiliselt arenenud ja emotsionaalselt terve laste kasvatamine ja arendamine.

 

TERVISEDENDUSE VISIOON

Tallinna Kivimurru Lasteaed on tervist väärtustav lasteaed, kus lapsed, nende

vanemad ja töötajad saavad ennast loominguliselt teostada, tunnevad ennast tervena ja õnnelikuna.

 

 

ANALÜÜS

 

STRATEEGILINE JUHTIMINE

Tänane seis:

Tallinna Kivimurru Lasteaia tegevuses on arvestatud terviseedenduse eesmärkidega. Lasteaia

terviseedenduse töörühm koordineerib tegevust ja kontrollib eesmärkide täitmist. Samuti töörühm koos lasteaia juhiga analüüsib tegevust, kontrollib eesmärke, dokumenteerib tulemusi. Tegevus suunatud parendamisele. Toitlustus lasteaias on korraldatud toetudes terviseprintsiibile. 

Tallinna Kivimurru Lasteaed osales konkurssis Parima Toitlustamisega Lasteaed 2013 aastal.

Parendamist vajavad aspektid:

- terviseedenduse töörühma loomine, tegevuse arenemine, töörühma töö täiustamine

- terviseedenduse hindamissüsteemi loomine, rakendamine ja analüüsimine ning täiendamine

 

PERSONALI JUHTIMINE

Tänane seis:

Tallinna Kivimurru Lasteaias töötavad suure staažiga õpetajad. Asutuses on loodud soodsad töötingimused. Riskianalüüs on koostatud, tegevuskava uuendatakse kord aastas ja rakendatakse kontrolli all. Juhtkond pidevalt loob ja säilitab personali positiivse mikrokliima. Toimub süstemaatiline arendustöö personaliga.

Parendamist veel vajavad aspektid:

- positiivse mikrokliima toetamine kollektiivis

- tunnustamine õpetajaid kelle rühma on suurema koosseisuga käib lasteaias aasta jooksul

- tunnustamine vanemaid kelle laps/lapsed tihedam käib lasteaias aasta jooksul

- öötajatele spordi eluviisi toetaminet

 

KASVUKESKKOND

Tänane seis:

Lasteaia juhtkond analüüsib pidevalt vara seisundi. Inventuuride iga- aastase tulemuste põhjal koostatakse täpne plaan olemasolevate varade olemasolu, uuendamise vajaduse ja edaspidise kasutamise kohta. Majandusjuhataja, kes on töökeskkonna- ja tervisenõukogu esimees viib läbi riskianalüüsi, mille käigus töötajad ja hoolekogu liikmed hindavad töö- ja õpikeskkonnas esinevaid ohuallikaid.

- Lasteaia territoorium on piiratud traadivõrguga

- Laste õues oleku ajal on väravad suletud (värava üles on lukk, mida laps ei saa iseseisvalt lahti teha)

- Lasteaia hoonel on metalluksed (klaasiga) ja fonolukud, siseruumides on tuletõrjeuksed keldrist ja teisel korrusel kahes rühmas

- Trepid on varastatud käsipuudega, mis on paigaldatud kahele kõrgusele: 50 cm ja 90 cm

- Välistrepid pole libedad ja on olemas käsipuu

- Radiaatoritel on turvavõred

- Olemas evakuatsiooniplaan ja toimuvad evakueerimistreeninguid

- Regulaarselt päästeamet kontrollib tuleohutuse ala

- Olemas töösisekorraeeskirjades välja toodud tegutsemisjuhend

- Olemas tuletõrjesignalisatsioon ja piisav arv tulekustuteid (7)

- Esmaabiõpetus personalile ja lastele

- Esmaabikomplektid rühmades ja majandusjuhataja kabinetis ning jahutav geel külmkapis köögis

- Regulaarne teavitus töö lastele, vanematele ja töötajatele

- Õppetunnid lastele (päästeamet, liikluspolitsei, tuletõrjekomando)

- Rühmades kehtivad kokkulepitud reeglid toas ja õues

- Helkurveste kantakse lasteaia territooriumilt väljas käies

- Ohutud laste käärid

- Kõik mööbel vastab normidele

- Kõik mänguasjad vastavad vanusele rühmas ja on terved

- Igas rühmas on traumaennetuse reeglid

 

Kord kuus vanemates rühmades organiseeritakse üritus traumaennetuse teemadel.

Traumaennetuse tegevuskava teemad:

 • Miks Nukk murdis käsi? (kukkumise ennetamine)
 • Miks Nukk lamas haiglas? (põletusohud, liiklusohud, olmetraumad)
 • Mis juhtus, kui Nukk narris koera?
 • Nukale kingitud helkur
 • Nukk – „elektrik“
 • Nukk läks koju ilma emata
 • Nukal on uus jalgratas ja kiiver
 • Nukk jalutab talvel libedal teel
 • Nukk räägib mürgistest ainetest ja taimedest
 • Nukk osaleb lasteaia lastega õppe evakueerimises

Parendamist veel vajavad aspektid:

- Kord kuus vanemates rühmades organiseeritakse üritus traumaennetuse teemadel

- Õue ala on turvaline

- Ohutusõpetus lastele  (esmaabi, tervisemuuseumi õppetunnid, õppe evakueerimine jne)

 

TERVISLIK TOIT

Tänane seis:

Meie lasteaias lastele pakutakse sobiva ja tervisliku toitu.

Tallinna Kivimurru Lasteaia köök on renoveeritud ning varustatud kaasaegse köögitehnikaga.

Menüü koostamisel kasutatakse spetsiaalselt ANC Laoprogramm, mida aitab meid koostada

retsepte, jälgida retseptide kaloraaži ja maksumust, mis lubab kergelt arvestada

Tervisekaitseameti poolt kehtestatud nõuetega. Meie kokk on toidutehnoloogi haridusega. See aitab tal perfektselt ja õige valmistada toidu, säilitades kõik kasulikud ained. Me pakume lastele alati värsked salatid, erinevates juurvilja-kombinatsioonides.

Toidukaupade tellimisel on meil kindlad prioriteedid:

1) Kvaliteet

2) Eestimaine päritolu

3) Parim hind

4) Värskus

Koostöös Tervise Arendamise Instituudiga olime koolitatud teemal Puu- ja köögiviljad laste

toidus. Meie lasteaia toitlustamises:

 • Kasutatakse rohkem toor aedvilju.
 • Toitude valmistamisel alati kontrolli all süsivesikud ja valgud.
 • Lõunasöögiks pakutakse suppi ja liharooga salati või muu garniiriga.
 • Magusate kompottide asemel pakutakse lahja morssi, „koolipiima“ ja joogivett. Köögis asub filter Zepter.
 • Enne lõunasöögi lastele pakutakse viitamiinipausi, lapsed söövad värskeid juur- ja aedvilju.
 • Õhtuoodeks on vormid, värskeid saiakesed, juurviljad kastega (nt. heeringast) jne.
 • Hommikusöögiks on pudrud koos moosiga värsketest marjadest või munadest toidud.

Traditsiooniliselt meie lasteaias viiakse läbi „tervisesalati päeva“, kus lapsed proovivad ise teha erinevad retseptid. On üritus „Kasulik võileib“, kus lapsed erinevate juurviljade kasutamisel teevad maitsvad ja tervislikud võileivad. Rühmades on alati korrapidajad, kes aitavad lauda katta ja serveerida. 

Suur töö viiakse läbi allergikutega: selgitatakse välja lubatud ja vastunäidustatud toiduaineid, jälgitakse nende tervist. Köök valmistab nende jaoks toidu eraldi, arvestades, mida lapsele võib tarbida, majandusjuhataja tellib ka eraldi kaupa hankijatelt.

Laste toitlustamise sisekontrolliks võtame kasutamisele „valgusfoori“ süsteemi.

Traditsiooniliselt Isade ja Emade päeval vanemad söövad lastega koos putru hommikusöögiks lasteaias. Enne seda viime läbi hommikuvõimlemine koos vanematega. Sügise laadal vanemad proovivad värsked pirukad juurviljadega ja seentega meie köögist. Lapsed valmistavad ise salatid degusteerimiseks.

Parendamist veel vajavad aspektid:

- Tervisliku toidu propageerimine lastevanemate seas.

- Võtame kasutamisele „valgusfoori“ süsteemi (laste toitlustamise sisekontroll)

- Laste teadlikkuse tõstmine tervislikust toidust.

 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS

Tänane seis:

Tallinna Kivimurru Lasteaias töötavad suurekogemusega õpetajad. Õppetegevus teostatakse toetudes koolieelse hariduse õppekavat. Vaatamata sellele, et lasteaias ei ole saali, liikumine toimub regulaarselt nii rühmaruumis, kui ka õues. Õpetajate tegevus suunatud laste tervisliku eluviisi arendamiseks. On välja töötatud ja töösse rakendatud laste arengu hindamissüsteem. Liikumisõpetaja viib 2 korda aastas laste füüsilist arengu hindamist.

 

 • Iga rühm töötab päevakava järgi, kus on määratletud lapse eale vastav

päevarütm, kus vahelduvad lapse igapäeva toimingud ja õpetaja poolt planeeritud tegevused

 • Igas rühmas on rühmareeglid
 • Rühmade päevakavad on paindlikud – vajadusel võib päevakava muudatusi teha.
 • Õppeaasta eesmärkides on üks eesmärk seotud tervisekasvatusega.
 • Õppetöö ained on seotud omavahel ja kõik tegevused viiakse läbi mänguliselt.
 • Koostöös õpetajatega (rühma-, muusika- ja liikumisõpetaja) toimuvad regulaarselt lastele

huvitavaid üritusi.

Tallinna Kivimurru Lasteaias jälgivad järjekindlalt laste sotsiaalset arengut:

 • Pidevalt seletatakse lastele tähtsamad käitumis reeglid
 • lasteaia õppekavas on teema töötegevus ja kokandus, proovivad ise lihtsamaid toite valmistada õpetaja kaasabil, võimalik kasutada köögi ahju;
 • toimub mängumaailma rikastamine läbi õppekäikude ja ekskursioonide.

 

Lasteaias toimub süstemaatiline tervistustöö lastega:

- toimub hommikuvõimlemine rühmades

- toimuvad karastustegevused enne või peale uneaega (suu loputamine, ortopeedia vaiba peal kõndimine, magamine ilma särgita)

- sporditunnid õues 1 kord nädalas

- mitmekülgne sportlik tegevus

- kasutusel silmade võimlemine, ortopeedilised harjumused  jpm

- lapsed osalevad linnaosa ja linna spordipäevadel ja võimlemispidudel

- sügisel ja kevadel käib vanem rühm koos vanematega matkamas.

Parandamist vajavad aspektid:

- õuesõppe toimub õues vähemalt 1 kord nädalas

- järjepidevalt toimuvad plaanipärased matkad ja ekskursioonid

- igal rühmal on loodud ning pidevas täienduses terviseedendus teemaline blogi

- on välja töötatud didaktiline materjal

 

KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

Tänane seis:

Tallinna Kivimurru Lasteaias on korraldatud koostöö lapsevanematega, teiste lasteaedade, koolide ja mitmesuguste organisatsioonidega, mis aitavad täita püstitatud eesmärke. Regulaarselt viiakse läbi uuringud kõigi huvigruppidega, toimub tagasiside analüüs ja edasise töö on parendus.

Parandamist vajavad aspektid:

- koostöö teiste lasteasutustega terviseedenduse võrgustikus

- basseini, jäähalli külastamine koos vanematega

- lastevanemate osavõtuga terviseedendus ürituste arvu suurendamine

- töö lastevanematega tervislike eluviiside edendamise alal on täiustatud

- on valminud terviseedenduse teemaline projekt

 

 

RESSURSSIDE JUHTIMINE

Tänane seis:

Tallinna Kivimurru Lasteaed on varustatud kogu vajalikuga, et täita püstitatud eesmärgid tervislike eluviiside edendamisel. Lastele, vanematele ja personalile on tagatud turvalisus. Ruumid ja mööbel vastavad sanitaarnormidele.

Parandamist veel vajavad aspektid:

- on parendatud õuesõppe tingimused

- õuealal on uuendatud liikluseeskirjaalane märgistus

- õuealal on loodud mini loodusrada

- lasteaia territoorium on varustatud välisvalgustusega

 

 

TEGEVUSKAVA KOLMEKS AASTAKS

 

Strateegiline juhtimine

- terviseedenduse töörühma loomine, tegevuse arenemine, töörühma töö täiustamine

- terviseedenduse hindamissüsteemi loomine, rakendamine ja analüüsimine ning täiendamine

Tegevused

Tähtaeg

Vastutaja

Ressurss

euro

 

Märkused

 

2017

2018

2019

 

 

 

Terviseedenduse töörühma

✓    loomine

✓    tegevuse arenemine

✓    töö täiustamine

 

*

 

 

*

*

 

 

*

*

Direktor

 

 

Terviseedenduse hindamissüsteemi

✓    loomine,

✓    rakendamine

✓    analüüsimine ning täiendamine

 

 

*

*

 

 

 

*

*

 

 

 

 

*

Direktor

 

 

 

 

Personali juhtimine

- positiivse mikrokliima toetamine kollektiivis

- tunnustamine õpetajaid kelle rühma on suurema koosseisuga käib lasteaias aasta jooksul

- tunnustamine vanemaid kelle laps/lapsed tihedam käib lasteaias aasta jooksul

- töötajatele spordieluviisi toetamine

Tegevused

Tähtaeg

Vastutaja

Ressurss

euro

 

Märkused

 

2017

2018

2019

 

 

 

Motivatsioonisüstemi täiustamine:

-       tunnustamine õpetajaid kelle rühma on suurema koosseisuga käib lasteaias aasta jooksul

 

 

*

 

 

*

 

 

*

Direktor

 

 

100

 

 

Eelarve

Motivatsioonisüstemi täiustamine:

-       tunnustamine vanemaid kelle laps/lapsed tihedam käib lasteaias aasta jooksul

 

 

*

 

 

*

 

 

 

*

Direktor

 

 

100

 

 

Eelarve

Pedagoogilise personali koolitused

-       „Esmaabi koolitus“

-       „Meeskonnatöö korraldus rühmades“

-       „Stressijuhtimine“

-       „Stress ja läbipõlemine“

-       „Õpetaja psüühiline heaolu“

-       „Kiusamisest vaba lasteaed“

 

 

*

*

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

*

 

*

Direktor

 

 

250

150

 

200

200

200

 

500

 

 

Eelarve

Tehnilise personali koolitused:

-       Toiduhügieenialane koolitus

-       „Meeskonnatöö korraldus rühmades“

 

 

*

 

 

 

*

Majandus-juhataja

 

 

50

 

100

 

 

 

Eelarve

Personalile on planeeritud:

-       Spordisaali külastamine

-       SPA külastamine

 

 

 

*

*

 

 

*

Direktor

Tervisetöörühm

 

200

300

 

Eelarve

 

Kasvukeskkond

- Kord kuus vanemates rühmades organiseeritakse üritus traumaennetuse teemadel

- Õue ala on turvaline

- Ohutusõpetus lastele  (esmaabi, tervisemuuseumi õppetunnid, õppeevakueerimine jne)

Tegevused

Tähtaeg

Vastutaja

Ressurss

euro

 

Märkused

 

2017

2018

2019

 

 

 

On viidud läbi üritused traumaennetuse teemadel (vanemad rühmad)

-       kava koostamine

-       läbiviimine

-       tulemuste ja läbiviidud õppetegevusi analüüs

 

 

 

*

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

*

Direktor

Tervisetöörühm

 

 

On viidud läbi õppetuletõrjeevakuatsioon

*

*

*

Majandus-juhataja

 

 

Mänguväljakul on turvaline katte (liiv või matt)

*

 

 

 

2000

Eelarve

Personaalile soodsa töökeskkonna loomine:

-       väljasõit personalile

 

 

*

 

 

*

 

 

*

Direktor

Tervisetöörühm

 

 

500

 

 

Eelarve

On loodud mini-loodusrada

 

*

*

Direktor

500

Eelarve

 

 

 

 

 

 

 

 

Õppe- ja kasvatustegevus

- õuesõppe toimub õues vähemalt 1 kord nädalas

- järjepidevalt toimuvad plaanipärased matkad ja ekskursioonid

- igal rühmal on loodud ning pidevas täienduses terviseedendusteemaline blogi

- on välja töötatud didaktiline materjal

Tegevused

Tähtaeg

Vastutaja

Ressurss

euro

 

Märkused

 

2017

2018

2019

 

 

 

On välja töötatud kontrollsüsteem õuesõpe üle:

-       Õuesõppe tegevuse kontroll

-       Süsteemi töö analüüs

-       Süsteemi töö parandamine

 

*

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

Direktor

 

 

On välja töötanud laste matkade marsruudid

 

*

*

Tervisetöörühm

 

 

Vanem rühm koostab ekskursioonide kava

*

*

*

Direktor

 

 

 

On välja töötanud mini-loodusrada kasutamise õppekava:

- mini-loodusrada kasutamise analüüs

- mini-loodusrada kasutades õppetundide läbiviimise metoodika täiustamine

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

Direktor

Tervisetöörühm

 

 

Iga õpetaja koostab terviseedenduse blogi (vajalikud teemad kujundatud FB-suletud rühmas)

- analüüs, parandamine

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

Direktor

 

 

2 vanemates rühmates on mapid, kus on õuesõppe tulemused

 

*

*

Direktor

 

 

On väljatöötanud võimlemispauside kartoteek igale vanuserühmale

*

 

 

 

Direktor

Tervisetöörühm

 

 

On kasutamisel laste füüsilisearengu hindamine

- analüüsimine ning täiendamine

*

*

 

*

*

 

*

Direktor

Liikumis-õpetaja

 

 

 

Koostöö huvigruppidega

- koostöö teiste lasteasutustega terviseedenduse võrgustikus

- basseini, jäähalli külastamine koos vanematega

- lastevanemate osavõtuga terviseedendusürituste arvu suurendamine

- töö lastevanematega tervislike eluviiside edendamise alal on täiustatud

- on valminud terviseedenduseteemaline projekt

Tegevused

Tähtaeg

Vastutaja

Ressurss

euro

 

Märkused

 

2017

2018

2019

 

 

 

Koostöö ja osalemine

ühisprojektides tervistedendavate lasteaedadega (Asunduse, Pae)

 

*

*

Direktor

 

 

Talvine Olümpiaad Asunduse lasteaiaga

 

*

*

Direktor

 

 

Basseini külastamine koos lastega ja vanematega (basseini külastamise propageerimine lastevanemate seas)

 

*

 

Direktor

 

 

Jäähalli külastamine koos lastega ja vanematega (spordieluviisi propageerimine lastevanemate seas)

 

*

*

Direktor

 

 

Suusarada külastamine koos lastega ja personaaliga

 

*

*

Tervisetöörühm

 

 

On väljatöötanud matkade marsruudid

*

*

*

Tervisetöörühm

 

 

On koostanud tervisematkade tegevuskava

-       Tegevuse analüüs

-       Ürituste kava on täiustatud

*

 

 

*

 

 

 

*

Tervisetöörühm

 

 

Lastevanemate tarbeks on väljatöötanud infolehed laste ealistest võimetest ning nõuetest

*

 

 

Tervisetöörühm

 

 

 

Ressursside juhtimine

- on parendatud õuesõppe tingimused

- õuealal on uuendatud liikluseeskirjaalane märgistus

- õuealal on loodud mini loodusrada

- lasteaia territoorium on varustatud välisvalgustusega

Tegevused

Tähtaeg

Vastutaja

Ressurss

euro

 

Märkused

 

2017

2018

2019

 

 

 

On viidud läbi üritused traumaennetuse teemadel (vanemad rühmad)

-       kava koostamine

-       läbiviimine

-       tulemuste ja läbiviidud õppetegevusi analüüs

 

 

 

*

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

*

Direktor

Tervisetöörühm

 

 

On viidud läbi õppetuletõrjeevakuatsioon

*

*

*

Majandus-juhataja

 

 

Mänguväljakul on turvaline katte (liiv või matt)

*

 

 

 

2000

Eelarve

Personaalile soodsa töökeskkonna loomine:

-       väljasõit personalile

 

 

*

 

 

*

 

 

*

Direktor

Tervisetöörühm

 

 

500

 

 

Eelarve

On loodud mini-loodusrada

 

*

*

Direktor

500

Eelarve

On joonistatud liiklusmärgistused

*

 

 

Direktor

 

 

Territoorium on varustatud

vaatlemisseadmetega:

-       päikesekell

-       tuulelipp

*

*

 

Direktor

Tervisetöörühm

 

 

Lasteaia territoorium on varustatud välisvalgustusega

 

 

*

Direktor

 

 

HA invest.

 

 

 

2017 – 2019 TERVISEDENDUST TOETAVAD ÜRITUSED LASTEAIAS

AEG

Üritus

KOOSTÖÖPARTNERID

SEPTEMBER

1 september, pidu

Lapsed, pedagoogid

Tervisemeeskonna koosolek

Tervisemeeskond

Matkad

 

Vanemad rühmad, õpetajad, lapsevanemad

Nädal „Köögiviljad kaalu ei kasvata“

Lapsed, vanemad, personal

Evakuatsiooniharjutus lastega

Lapsed, lasteaia personal, päästeamet

Lastevanemate koosolekud rühmades

Vanemad, personal

Snupsi külastus „Liikumine ja keskkond“

Lapsed, personal

Jooga

Personaal

OKTOOBER

 

Sügise peod

Muusikaõpetaja, lapsed, õpetajad, vanemad

Lasteaia sünnipäev

 

Lapsed, vanemad, külalised, personal

Lapsevanemate koosolek

Lapsed, vanemad, personal

Basseini külastamine personaliga

Personal

Sügise laat

Lapsed, vanemad, personal

Laste füüsilise arengu kontroll

Liikumisõpetaja

NOVEMBER

 

Isadepäeva tähistamine, hommikuvõimlemine

pudruhommikud koos isadega

Lapsed, isad, personal

Spordipäev isadega õues

Lapsed, isad, personal

Laste stomatoloogiline kontroll

Lapsed, vanemad, personal, hambaarst (Floora Dent OÜ)

Tantsutrenn lasteaias personalile

Personal

DETSEMBER

Tervisemeeskonna koosolek

Tervisemeeskond

Päkapikkade laat

Lapsed, personal, vanemad

Jõulupeod

Lapsed, vanemad, personal

Jäähalli külastamine personaliga

Personal

Jõululaat

Lapsed, vanemad, personal

JAANUAR

 

Talvine Olümpiaad

 

Tallinna Asunduse Lasteaed

Tallinna Pae Lasteaed

Avatud uste päev 

Külalised, lapsed, personal

Personali trenn - Fitness

Personal

VEEBRUAR

Sõbrapäeva tähistamine

Tallinna Pae Lasteaed

Vastlapäev

 

Tallinna Pae Lasteaed,

Tallinna Asunduse Lasteaed, lapsed

Suusatamine lastega, väljasõit

Vanem rühm, personal

Suusatamine personaliga, väljasõit

Personal

MÄRTS

Tervise muuseumi külastamine

Personal

SPA külastamine personaliga

Personal

APRILL

Näljapäev

Lapsed, personal,

Tallinna Pae Lasteaed

Prügihunt

 

Vanemad rühmad, rühmade õpetajad

Meisterdamine taaskasutatavast materjalist (näitus)

 Lapsed, vanemad, personal

Trenn – tennisekeskuses

Personal

MAI

Emadepäeva tähistamine, hommikuvõimlemine

pudruhommikud koos emadega

Lapsed, emad, personal

Kevade peod

Lapsed, emad, personal

Tervisemeeskonna koosolek

Tervisemeeskond

Matkad

 

Vanemad rühmad, õpetajad, lapsevanemad

Lõpupidu

 

Vanemad rühmad, õpetajad, lapsevanemad

Personali väljasõit loodusradale

Personal

Lastevanemate koosolekud rühmades

Vanemad, personal

JUUNI

JUULI

AUGUST

Lastekaitsepäev

 

Lapsed, personal

 

 

 

Tegevuskava uuendamise kord

Tegevuskava täitmist analüüsitakse ja kava täiendatakse igal aastal Tallinna Kivimurru Lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu istungitel septembrikuus. Tegevuskava korrigeerimisel lähtub lasteaed järjepidevalt sisehindamisest ja lastevanemate anketeerimisest.

 

Tegevuskava koostajad:

 • Tatjana Beljakova, õpetaja
 • Svetlana Kitter, õpetaja
 • Natalja Voroponova, õpetaja