Tallinna Kivimurru Lasteaia hoolekogu koosseis 2017/2018.õ.a.:

1. Kseniia Eremeeva                                     lapsevanem rühm „Päikene“

2. Maksim Šatski                                            lapsevanem rühm „Tilgakesed“

3. Maria Drozdova                                         esimees, lapsevanem rühm „Tähekesed“

4. Vladislav Kaljužnõi                                     lapsevanem rühm „Vikerkaar“

5. Julia Gaiduk                                                 õpetajate esindaja

6. Eve Annus                                                    linnaosa esindaja

 

 Hoolekogu:

  • kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest
  • teeb juhtkonnale ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks
  • osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori ja õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse
  • otsustab teisi käesoleva seaduse või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi